Skip to main content

KOV 2017/LOCAL ELECTIONS 2017

How we plan to improve the Centre City 
 • Tallinn should fix the main street from Vabaduse Väljak up to Hobujaam. Mainly the streets for pedestrians and public transport use should unite the renovated Tammsaare Park with the Old Town. 
 • We will double the budget to keep the Centre City in good order.
 • Will we build an extension for Westholm Gymnassium.
 • We will build a sports hall for the French Lyceum.
 • We will build an additional hall for RealKool
 • We will maintain the Skoone bastion and its surrounding areas and open an area for pedestrians and cyclists.  In the future there will be a place for cafes play areas and free time meeting places.
 • Together with the private sector, we will repair the Centre Market.
 • We will clean up Snell Pond and repair Toompark and Tompea slopes.
 • We will ensure that the heart of the city is secure.
 • We will establish social centre branch offices.
 • We will work hard to eliminate dilapidated buildings. 
 • We will invest in street, repair roads and streets that are currently in a bad way.
 • We will set up a monument to the first Tallinn city mayor, Voldemar Lender in the Centre City. 
 • We will establish in the Centre City and North Tallinn a connected and thorough bicycle road.
 • We will repair the city's environment, placing new benches and trash cans and maintaining the park. 
 • We will give special attention to preserving the environment and the views of Tallinn Old Town. 
 • We will open up the city to the sea and the sea areas to the people. We will do this by building a beautiful  beach promenade from Pirita to Haabersti. 


 • Tallinn saab Pärnu maanteele uue Peatänava Vabaduse väljakust kuni Hobujaamani. Peamiselt jalakäijatele ja ühistranspordile mõeldud tänav ühendab renoveeritud Tammsaare pargi Vanalinnaga
 • Tõstame linnaosa heakorra eelarve kahekordseks
 •  Ehitame Westholmi Gümnaasiumile juurdeehituse.
 • Ehitame Prantsuse Lütseumile võimla.
 •  Ehitame Tallinna Reaalkoolile lisahoone.
 •  Korrastame Skoone bastioni ja selle lähiümbruse ning avame ala jalakäijatele ja jalgratturitele. Sellest saab tulevikus kohvikute ja mänguväljakutega vaba aja veetmise koht. • Koostöös erasektoriga korrastame Keskturu.
 • Puhastame Snelli tiigi ja korrastame Toompargi ja Toompea nõlvad.
 • Panustame süda- ja vanalinna turvalisusesse
 • Rajame Sotsiaalkeskuse filiaalid asumitesse.
 •  Tõhustame tööd kolemajade likvideerimiseks.
 •  Investeerime teedesse – korrastame kehvas olukorras olevaid teid ja tänavaid.
 • Püstitame esimesele eestlasest Tallinna linnapeale Voldemar Lenderile Kesklinna monumendi.
 • Rajame Kesklinna ja Põhja-Tallinna ühendamiseks korralikud jalgrattateed.
 • Parendame linnakeskkonda, paigaldades uusi pinke ja prügikaste ning korrastades parke.
 • Pöörame erilist tähelepanu Tallinna Vanalinna kaitsele ning miljööväärtuslike alade terviklikkuse säilimisele.
 • Avame linna merele. Avatud mere äär inimestele. Selleks ehitame Euroopa kõige kaunima rannapromenaadi Piritalt Haaberstini.

Popular posts from this blog

Black men, Estonian women: the truth
By Abdul Turay
Published Postimees 11 November 2009
Well that got your attention; the headline I mean. Any story on this subject, the technical term is miscegenation, is bound to get punters. The yellow media, women's magazines and reality TV shows are obsessed with the subject. Not a month goes by without some publication writing about it. Anne and Style, for example, recently ran a long feature about mixed couples.
Most of these stories are muddle-headed and wrong. There's paranoia in this country that there is an army of dark-skinned men form Turkey, the tropics, some place south, who are going to make off with the nation's women. It's never going to happen. I'll explain why in a minute.
Seriously, I think there are more important things to think about and worry about. I worry about feeding my family. I worry about other people being able to feed their families, so I write about politics and economics.
But the press won't leave…
Aus valik näib rumal, rumal valik on aga aus. Abdul Turay
Järgneb minu lugu Donald Trumpist.
Varastel üheksakümnendatel, enne seda kui keegi üldse internetist kuulnud oli, töötasin Hong Kongis ühes ajalehetoimetuses nooremreporterina. Üks kolleegidest täiendas Trumpi-teemalist ilutsevat kirjatükki omapoolse märkusega: „Ta ego on sama suur kui ta hotelliäri.“ Paar nädalat hiljem viibis tulevane president Hong Kongis ning üks kolleegidest pidi teda intervjueerima. Ta kirjelduses esines Trump hea instinkti, intelligentse ja kohalikes oludes väga hästi informeeritud vestluspartnerina. Kolleeg lisas, et Trump oli vestluses nimeliselt vihjanud ka reporterile, kes tema kulul mahlaka väljaütlemisega lagedale oli tulnud: „See tüüp X on paras sitapea.“
Donald Trump on oma tegemistes pedantne ja põhjalik. Toona koha peal viibides ei palunud ta endale tuua mitte ainult sealseid lehti, et siis ainult enda kohta avaldatu üle vaadata, vaid luges terve eksemplari otsast lõpuni läbi, mistõttu ka tema võr…
Galojan will not be coming home soon. By Abdul Turay Published Postimees 27 February 2012
Anna Maria Galojan is quite a boring person. I am bored with reading about her case already. Frankly I am not that interested in her, but since I have some insider knowledge with the system she is facing, I thought I'd share it with you.
Miss Galojan claims that she is not running away by staying in the UK and if she really wanted to run she would have gone to South America.
The reverse is true. I suspect Galojan choose Britain precisely because it the best place for her or anyone else to evade justice.
Britain has a slow and inefficient bureaucracy, especially when dealing with law and order issues. If Galojan has actually claimed asylum like she says, she will be caught in this system, certainly for months and possibly for years.
Countries with a history of dictatorship, often have fast and efficient bureaucracies. Dictators need to sure that they can get rid of political opponents quickly.
The re…